Vad får en stafettläkare i lön?

Dom flesta stafettläkare har en högre lön än dom som är anställa inom både offentlig och privat sektor. Det finns däremot stora variationer eftersom det påverkas av flera olika faktorer – inte minst vad gäller erfarenhet och kompetens.

Vad får en stafettläkare i lön?

Vad en stafettläkare får i lön är individuellt och kan till exempel skilja sig beroende på om jobben utförs via ett bemanningsföretag eller om läkaren själv har ett eget företag. Det finns även flera andra faktorer som spelar in, bland annat:

Kompetens

En avgörande faktor är vilken kompetens som finns. Det är exempelvis stor skillnad mellan en AT-läkare och en specialistläkare. Så här ser skillnaden ut i offentlig sektor.

  • AT-läkare (25–34 år) – 36 600 kronor
  • Specialistläkare (25–34 år) – 70 200 kronor

Stafettläkare

Det är vanligt att en stafettläkare, oavsett kompetens, har högre lön än en anställd läkare med samma kompetens. Även om det inte går att säga exakt lönenivå går det med säkerhet att säga att den är högre än för den som är ordinarie anställd inom den privata eller offentliga sektorn. Detta just på grund av den flexibilitet som läkarna behöver ha.

Erfarenhet

Kompetens och erfarenhet hänger många gånger ihop och ålder och antal år inom yrket påverkar med andra ord också vad en stafettläkare får betalt.

Flexibilitet

En av de mest avgörande faktorerna för vilket lön som går att uppnå är hur flexibel läkaren kan tänka sig att vara. Att arbeta på uppdrag innebär att själv bestämma både arbetsmängd, arbetsplats och arbetstider i stor utsträckning och den som bara kan tänka sig en viss typ av uppdrag har av naturliga skäl inte samma möjligheter att tjäna mer.

 

Den som däremot kan tänka sig olika typer av uppdrag – på olika platser samt under obekväma arbetstider, kan tjäna desto mer. Uppdrag som kräver att läkaren är på plats med kort varsel och / eller som bara vara under några få timmar är i regel också mer välbetalda.

 

Många svenska stafettläkare väljer att jobba i Norge, vilket även det kan ha stor påverkan på lönen. Norska löner är generellt högre än dom svenska och det gäller även när det kommer till andra typer av vårdpersonal.