Trestadsforum

I västra Sverige är Göteborg den allra största staden, både befolkningsmässigt och även när det kommer till näringslivet. Detta är både bra och dåligt. Här finns goda möjligheter för stora företag och starka varumärken att etablera sig och utvecklas. Samtidigt är konkurrensen stenhård. Ännu längre norrut hittar du en annan storstad, Norges huvudstad Oslo. Mellan dessa två städer finns ett mycket attraktivt område. Här hittar du Trestad företag.

Trestad är, precis som namnet antyder, namnet på tre städer i detta område. Det handlar om Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Samtliga städer har en attraktiv plats mellan de två stora städerna. Detta är något som de tre städerna har utnyttjat fullt ut, inte minst genom att göra det lättare för företag att etablera sig.

En del av Position Väst och Fyrbodal

Trestad tillhör flera förbund, bland annat just Position Väst och även Fyrbodal. Position väst består av flera aktörer, bland annat näringslivsenheterna från 17 olika kommuner. Fyrbodal består i sin tur av 14 kommuner, från Lysekil, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg till kommuner norra Bohuslän och i Dalsland. Fördelen med att etablera sig i Trestad är att alla dessa aktörer arbetar för att göra det lättare för företag.

Nära till den norska marknaden

Något som många Trestad företag har utnyttjat för att lyckas är närheten till den norska marknaden. Tack vare goda förbindelser, inte minst genom motorvägen, järnvägarna och närheten till havet, går det att ta sig till och från flera städer i området. Detta har inte bara bra för turism utan även bra för logistiken.

Allt detta skapar bättre förutsättningar för Trestad företag men en av de mest fördelaktiga faktorerna med att etablera sig i området är kompetensen. Både Uddevalla och Trollhättan har höga utbildningsnivåer, inte minst genom Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla och Högskolan Väst i Trollhättan. Kunskapen som utvecklas här kan företagen i området ha stor nytta av.
Gör som många andra företag och etablera dig i Trestad. Samtliga tre städer erbjuder goda förutsättningar och ett utmärkt företagsklimat. Det är möjligt att få kostnadsfri rådgivning från bland annat Nyföretagarcentrum, vilket alltid är bra för begynnande företag.